top of page
AZ Oudenaarde
Orthopedie Oudenaarde logo.jpg
InstagramZW_edited.png

De Quervain tendinitis

Inleiding

De Quervain tendinitis is een peesontsteking die pijn geeft aan de duimzijde van de pols. Het komt het meeste voor bij mensen die vaak repetitieve bewegingen moeten doen. Dit kan bij verschillende beroepen het geval zijn, zoals bij poetshulpen of mensen met administratief werk. Ook bij jonge ouders kan de last opkomen door het frequent opheffen van hun jonge baby.

Oorzaak

De strekpezen van pols en vingers lopen in aparte compartimenten aan de rugzijde van de pols, gescheiden van elkaar door een tussenschotten. Aan de bovenzijde zijn de compartimenten bedekt met een stevige band die de pezen mooi tegenaan het bot houdt: he retinaculum. Het eerste compartiment bevindt zich aan de duimzijde van de pols en bevat 2 pezen die de duim strekken en naar buiten bewegen. Het zijn deze pezen die bij de belastende bewegingen het meeste afzien en ontsteken. Het kan ook voorkomen dat tussen deze 2 pezen ook nog een bijkomend tussenschot zit, wat snelle irritatie in de hand werkt. Bij deze ontsteking verdikken de pezen en hebben ze steeds meer en meer moeite om vlot heen en weer te glijden. Zodoende ontstaat nog meer irritatie met een vicieuze cirkel tot gevolg.

Oorzaak
De Quervain.jpg
C5-FF3-9.png

Strekpees-compartimenten van de pols. Het eerste compartiment is aangedaan bij De Quervain tenosynovitis.
De term tenosynovitis is correcter dan tendinitis omdat de ontsteking zich eigenlijk bevindt in de blauw getekende hulzen rond de pezen.

Diagnose

Diagnose

Als men de pijnlijke plaats aanwijst, doet dit vaak al een belletje rinkelen.

Soms kan deze regio erg gezwollen staan, vooral na belastende activiteit.

Daarnaast kan de diagnose worden gesteld door het uitlokken van de pijn bij bepaalde typische manoevres:

  • Test van Finkelstein: met de duim in de handpalm wordt een hamerslag beweging gemaakt, waarbij de pijn opkomt

  • Bij maximale buigstand van de pols de duim inspannen
     

Op een standaard radiografie is meestal niets afwijkend te zien.

Op echografie kan men gemakkelijk de pezen onderscheiden en beoordelen of deze omgeven zijn door ontstekingsvocht.

Behandeling

Behandeling

Zijn de klachten nog maar pas opgekomen, dan kan een korte periode rust en ontstekingsremmers goed helpen.

Wanneer men de activiteiten opnieuw begint, dient men alert te zijn voor een herval van de symptomen en op tijd de activiteit verminderen.

Een pols-en-duim brace heeft tot doel de ontstoken pezen te ontlasten bij activiteit.

Is het echter wegens de specifieke handelingen op het werk niet mogelijk om de brace te dragen, dan kan men de ontsteking ook verminderen van een inspuiting met een beperkte hoeveelheid cortisone. Daarbij kan men ook de brace nog enige tijd 's nachts dragen, wat vaak een langduriger effect geeft van de inspuiting.

Bij een herval op minder dan een jaar tijd kan men de laatste optie overwegen: het operatief vrijmaken van de pezen. Hierbij wordt het overliggende retinaculum opengemaakt en worden de 2 pezen van deze loge vrijgemaakt. Hiermee wordt zo goed als nooit herval gezien

bottom of page